Mgr. Karel Koutský

O autorovi

Mgr. Karel Koutský (nar. 1977) vystudoval Filozofi ckou fakultu Univerzity Karlovy, obor klasické archeologie a historie, a své vzdělání rozšířil studiem na Universidad autonoma v Madridu. Působil jako vysokoškolský pedagog na Fakultě humanitních studií UK a překladatel. V badatelské činnosti se zaměřuje na problematiku středověkého světa a publikoval řadu příspěvků v odborném tisku a knihu Draci středověkého světa (2005).

Z našich knih

Autor