Flavius Vegetius Renatus

O autorovi

Publius Flavius Vegetius Renatus (383 – 450), byl římský spisovatel zabývající se vojenskou a veterinární problematikou. U tohoto spisovatele se lze setkat i s názorem, že se jedná o dvě osoby a to Flavius Vegetius Renatus, který se věnoval vojenství a Publius Vegetius, který se zabýval veterinářstvím, pro tato tvrzení se nenašel dostatek podkladů, proto se většinově předpokládá existence pouze jednoho Vegetia. Pokud by se jednalo o dvě osoby, životopisná data patří k autorovi spisu o vojenství (Epitoma rei militantes), každopádně je jisté, že by se jednalo o současníky. S teorií dvou autorů se lze setkat především ve starší literatuře, kde byl Vegetius považován za dvě osoby.

    Zdroj:

Z našich knih

Autor