Cornelius Nepos

O autorovi

Cornelius Nepos (kolem 100 př. n. l. – 24 př. n. l.) byl římský spisovatel. Původem byl Gal. Je autorem rozsáhlé sbírky životopisů římských i neřímských významných mužů. Jeho líčení bylo málo srozumitelné, byl však ve starověku hojně čten, hlavně jako školní četba. Jelikož byl poměrně zámožný, nemusel se zabývat politickým životem, žil v ústraní a věnoval se prakticky pouze psaní.

Z našich knih

Autor