Polybios a jeho svět

Základní informace

přebal knihy Polybios a jeho svět
Autor:
Pavel Oliva
Redaktor:
Josef Šmatlák
Obrazový doprovod:
16 stran černobílé obrazové přílohy
Edice:
Antická knihovna – doprovodná řada
Kategorie:
historie, populárně naučná literatura
Jazyk:
čeština
Vydání:
první
Rok vydání:
2013
ISBN:
978-80-86410-68-5
EAN:
9788086410685
Nakladatel:
Baset, Arista
Počet stran:
104
Formát:
155 × 230 mm
Hmotnost:
500 g
Papír:
90g BO + 135 křída mat
Vazba:
pevná, V8
Stav:
v prodeji

Blíže o knize

Polybios (asi 200-118 př. Kr.) patří k nejvýznamnějším osobnostem antické literatury. Spolu s ThúkýdidemHérodotem tvoří trojhvězdí starořeckého dějepisectví. Pocházel z arkadské Megalopole, z bohaté rodiny, jeho otec zastával vysokou hodnost stratéga Achajského spolku. Díky tomu získal dobré vzdělání, jež mu usnadnilo politickou i vojenskou kariéru. Roku 166 se dostal do Říma jako jeden z tisíce rukojmích po vítězství římského vojska u Pydny, po němž se Římané stali rozhodující mocenskou silou v celém tehdy známém světě. V Římě strávil Polybios 17 let a spřátelil se s nejvýznačnějšími patricijskými rodinami. Roku 150 získal osobní svobodu a odjel do Afriky, kde se věnoval studiu historie a cestoval. Osobně byl přítomen i finále třetí kartáginské války a následnému zničení Kartága v roce 146. Poté se z pověření římského senátu odebral do Řecka, aby tam pomohl uspořádat politické poměry. Již od svého mládí se věnoval literární činnosti, z jeho díla se však dochovaly pouze Dějiny o 40 knihách, z nich pak prvních pět knih v úplnosti, zbylé ve zlomcích či citátech. Polybios v nich zachytil děje ve světě ovládaném Římem během 3.-2. století př. Kr. a je pro toto období klíčovým pramenem. Leitmotivem jeho spisu je proměna římské říše ve světovou velmoc a vylíčení příčin jejího vzestupu.

Polybiovo dějepisné veledílo přeložil do češtiny vůbec poprvé Pavel Oliva v letech 2007-2012. Během náročné práce na překladu obtížného textu se potýkal se záplavou historických údajů, jež částečně objasnil v poznámkách k jednotlivým knihám. Podrobnější výklad k nim pak zpracoval v této monografii, v níž se soustředil na Polybiovy komentáře k dobovým událostem, hodnocení jejich protagonistů a především na jeho koncepci a metodologii historiografie. Polybios a jeho svět tvoří organický pandán k Dějinám.


V předložené publikaci jsem shrnul Polybiovy názory vyslovené při rozličných příležitostech a roztroušené na různých místech jeho výkladu do několika tématických celků. Snažil jsem dát v nich hlavní slovo Polybiovi, ale současně jsem jeho výroky a stanoviska konfrontoval s jinými prameny.


Pavel Oliva


Další informace: Ukázka z knihyObsah

Cena

Doporučená cena:
255 Kč
Naše cena:
225 Kč
Poštovné:
od 0 Kč (dle podmínek)
Balné:
0 KčDalší knihy z edice Antická knihovna – doprovodná řada

přebal knihy Démosthenés přebal knihy Kolébka demokracie přebal knihy Stručné dějiny latinské literatury středověku přebal knihy Svět helénismu přebal knihy Zrození evropské civilizace