Deset knih o architektuře

Obsah

  • KNIHA PRVNÍ
    • I. Obsah stavitelství. Vzdělání stavitelů
    • II. Složky a hlediska stavitelství
    • III. Druhy staveb
    • IV. Hradební zdi a věže
    • V. Vytyčení ulic. Větry
    • VI. Výběr stavenišť pro veřejné stavby
  • KNIHA DRUHÁ
    • I. Život prvních lidí. Vznik civilizace a vývoj lidských obydlí
    • II. Základní živly hmoty
    • III. Cihly
    • IV. Písek
    • V. Vápno
    • VI. Puteolský práškový písek
    • VII. Kamenolomy
    • VIII. Způsob vyzdívání
    • IX. Stavební dřevo
    • X. Jedle hornomořská a dolnomořská
  • KNIHA TŘETÍ
    • I. Podklad proporcionality chrámů (Lidské tělo, míry, čísla)
    • II. Druhy chrámů podle rozvržení sloupů
    • III. Druhy chrámů podle šířky mezisloupí
    • IV. Základy, stylobat, schodiště, pódium
    • V. Sloh iónský
  • KNIHA ČTVRTÁ
    • I. Původ stavebních slohů. Korintská hlavice
    • II. Strop a vazba. Vývoj výzdoby kládí
    • III. Sloh dórský
    • IV. Cella a předchrámí
    • VI. Ohled na světové strany při stavbě chrámů
    • VII. Etruský způsob stavby chrámů
    • VIII. Okrouhlé a jiné chrámy
    • IX. Oltáře
  • KNIHA PÁTÁ
    • I. Forum baziliky
    • II. Státní pokladnice, věznice, radnice
    • III. Divadlo a jeho příhodná poloha
    • IV. Harmonie
    • V. Ozvučné nádoby v divadlech
    • VI. Budova a zařízení římského divadla
    • VII. Řecké divadlo
    • VIII. Akustika divadelního prostoru
    • IX. Sloupořadí, procházkové cesty, zásobárny
    • X. Lázně
    • XI. Palaistry a závodní dráhy
    • XII. Přístavy a vodní stavby
  • KNIHA ŠESTÁ
    • I. Vliv podnebí na člověka. Stavba vesmíru
    • II. Přizpůsobení rozměrů staveb staveniši
    • III. Místnosti v soukromých domech
    • IV. Vhodné světové strany pro jednotlivé místnosti
    • V. Účelná úprava stavby pro stavebníka
    • VI. Venkovské stavby
    • VII. Řecký obytný dům
    • VIII. Základy a podzemní část stavby
  • KNIHA SEDMÁ
    • I. Podlaha
    • II. Hašení vápna a štukové práce
    • III. Klenuté stropy. Štukové a omítkové práce
    • IV. Vlhké zdi. Účelné výzdoby stěn. Řecké podlahy
    • V. Nástěnné malby a úpadek tohoto umění
    • VI. Zpracování mramoru pro štukové práce
    • VII. Přírodní barvy
    • VIII. Rumělka a rtuť
    • IX. Barva rumělka. Horská zeleň. Arménská modř. Indigo
    • X. Umělé barvy. Čerň
    • XI. Nebeská modř. Pálený okr
    • XII. Olověná běloba. Zeleň měděná. Umělý sandarak
    • XIII. Purpur
    • XIV. Náhražky některých barviv
  • KNIHA OSMÁ
    • I. Hledání vodních pramenů
    • II. Dešťová voda. Vodnatost řek. Teplé vody
    • III. Vody teplé, minerální léčivé apod.e
    • IV. Zkoušení jakosti vody
    • V. Nivelování vodních vedení
    • VI. Vodní vedení. Studny. Cisterny
  • KNIHA DEVÁTÁ
    • I. Zvířetníkový pás a planety
    • II. Přibývání a ubývání měsíce
    • III. Průchod slunce zvířetníkem. Změny v délce hodin
    • IV. Souhvězdí od zvířetníku na sever
    • V. Souhvězdí od zvířetníku na jih
    • VI. Hvězdářství v astrologii. Předvídání počasí
    • VII. Analémmata
    • VIII. Některé druhy slunečních hodin. Vodní hodiny
  • KNIHA DESÁTÁ
    • I. Stroj a nástroj
    • II. Zvedací stroje
    • III. Přímka a kruh jako princip stroje. Páka
    • IV. Čerpací vodní kola šlapací
    • V. Říční čerpací kolo. Vodní mlýn
    • VI. Vodní šnek
    • VII. Ktésibiova pumpa na tlak
    • VIII. Vodní varhany
    • IX. Měřič projeté vzdálenosti
    • X. Katapulty a škorpiony
    • XI. Balisty
    • XII. Napínání a vylaďování katapult a balist
    • XIII. Obléhací stroje
    • XIV. Želvy k zasypávání hradebních příkopů
    • XV. Jiné druhy želv
    • XVI. Obranná zařízení

  • VITRUVIUS A DNEŠEK (Milan Honzík)
  • POZNÁMKY
  • JMENNÝ REJSTŘÍK
  • VĚCNÝ REJSTŘÍK
  • VÁHY A MÍRY U VITRUVIA
  • ZÁKLADNÍ BIBLIOGRAFIE
  • EDIČNÍ POZNÁMKA